• Viltoonen Installaties slide 1
  • Viltoonen Installaties slide 1
  • Viltoonen Installaties slide 1

Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, leveringen en diensten zijn van toepassing de algemene voorwaarden voor installatiewerk voor consumenten (AVIC) van de Techniek Nederland en de algemene leveringsvoorwaarden installerende bedrijven (ALIB ’92) gedeponeerd bij de Griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 162/1992. Deze kunnen via onderstaande links worden gedownload.

× Home Over ons Diensten Projecten Contact Vacatures